+49 170 78 13 754

Poziv - Whatsapp - Viber

Baš dobar potez

Baš dobar potez

Zadovoljni smo reklamom kao odličnom bazom za stvaranje stalnih kupaca u Minhenu. Bio je to baš dobar potez. Hvala i na svim savetima vezanim za marketing!

OPG Med
vl. Martin Štefanec
-korisnik usluga FB marketinga-

5
2020-01-22T19:27:13+01:00

OPG Med
vl. Martin Štefanec
-korisnik usluga FB marketinga-